Rikstäckande information för bygge
Arkitektkopia förser arkitekter med med informationsmaterial, ritningar och allt som rör byggbranschen. Man gör även mycket utbildningsmaterial, affischer, skyltar, banderoller, fasadvepor – allt från snygga färgbilder till kompletta utställningar.
Det här är en bransch som revolutionerats av den digitala revolutionen; för 10-15 år sedan åkte man ut till kunden, hämtade jobbet, kopierade och levererade materialet. Idag jobbar man digitalt och får allt via mail. Man har kompletta nätverk med länkar till alla konsulter som berörs av ett bygge.
Arkitektkopia finns på 45 orter i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. Per Åndberg som driver Nyköpingsavdelningen har varit i branschen sedan han var 17.
– När jag började var det mycket mer manuellt arbete. När vi kopierade ritningar fick vi stoppa in dem i maskinen tio gånger, idag sköter maskinen det helt själv. Vi får fler stora uppdrag idag och försöker hålla nere priserna. På ritningssidan är vi helt ensamma på marknaden, och vi har också det unika projektnätverket Byggnet; ska man bygga ett hus i Stockholm och har konsulter runtom i landet har man här en gemensam pool där man lägger alla filer med ritningar så att alla kan gå in och titta vad som finns och göra en beställning. Därmed behöver inte varje enskild konsult hålla ordning på de andras grejer, och det förkortar byggtiden väsentligt.

Under hösten och våren är det fullt tryck från byggbranschen och man har fullt upp. Vissa kunder har man haft i 30 år i sträck, men man jobbar nu även på att bredda kundbasen genom att bli mer utåtriktade. Med den utrustning man har idag kan Arkitektkopia hjälpa till med mycket inom tryck- och informationsbranschen; exempelvis foto-t-shirts, företagslogotyper, bildmontage med mera.
– Till oss kan man komma med en idé hur man vill ha en sak och vad den ska användas till, så hjälper vi till med layout, producerar och monterar i färdigt system eller åker ut till utställningen och monterar upp. Vi är rikstäckande, och om man har något som ska delges till kollegor runt om i landet har vi något som kallas för distribuerad print så att vi kan garantera att det levereras ut till kund före klockan 11 på morgonen med våra egna budbilar. Det kallar jag för service, säger Per.


Arkitektkopia

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0155-215039
Fax: 0155-294870


Email:
per.andberg@arkitektkopia.se

Hemsida:
www.arkitektkopia.se/nykoping

Adress:
Arkitektkopia
Box 175
61125 Nyköping

| 13 SENASTE FÖRETAGEN